Područja prakse

Pravo društava, trgovačko i stečajno pravo

Energetika (osobito obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost)

Privatizacija društvenog vlasništva i stvarno pravo

Pravo građenja, javno-privatno partnerstvo te javna nabava

Pravo zaštite okoliša

Ustavno, upravno i prekršajno pravo

Financije, tržište kapitala i porezno pravo

Zaštita prava intelektualnog vlasništva

Radno pravo

Obvezno pravo

Rješavanje sporova (osobito arbitražno rješavanje sporova)