Pregled utjecaja prava EZ na Hrvatsku u sektoru energetike i uloga odvjetnika

Tilošanec, Ivan, odvjetnik. 2009. Pregled utjecaja prava EZ na Hrvatsku u sektoru energetike i uloga odvjetnika (referat);