Sažetak i osvrt na izradu studije: Usklađivanje hrvatskog energetskog sektora i energetskog zakonodavstva s Trećim paketom energetskih propisa Europske unije

Tilošanec, Ivan, odvjetnik; EKONERG Institut za elektroprivredu i energetiku; 2010. Sažetak i osvrt na izradu studije: Usklađivanje hrvatskog energetskog sektora i energetskog zakonodavstva s Trećim paketom energetskih propisa Europske unije;